Inom fokusområdet livscykelperspektivet utvecklas stöd, testas och utvärderas hur en framtida digital miljöberäkning för ett byggnadsverk så att det kan göras så effektivt som möjligt. Projektet främsta syfte är att växla upp nyttan med redan pågående utvecklingsarbete inom fokusområdet samt att förstärka den internationella utblicken. En utökning av arbetet ger en fördjupad kunskap om hur underlag till en LCA kan fås från en digital modell.

Visionen är att integrera LCA i sektorns informationsstrukturer och processer. Förankring, kommunikation och samverkan mellan olika aktörer och fokusområden i Smart Built Environment programmet (i synnerhet projekt kopplade till fokusområde Standardisering), liksom till övriga intressenter, är grundläggande och avgörande för hela projektets framgång.

Projektet startar våren 2018.

Slutrapport

Fakta

ID: S-2018-02 Beviljat i: Strategiska projekt, vår 2018 Projektledare: Jeanette Sveder Lundin, Skanska