Det strategiska projektet DigSam arbetar för att skapa ett obrutet digitalt standardiserat informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden. Projektet startade 2017 och har bestått av fem delprojekt: juridiska hinder för digitaliseringen, kartläggning av lagring och åtkomst av data, riktlinjer för 3D-översiktsplaner, handbok för digitalisering av detaljplaner samt utbildnings- och inspirationsdagar för kommuner.

Vi välkomnar nu alla som är intresserade av digitaliseringsfrågor inom samhällsbyggnad till vår stora slutpresentation!

Tid: 7 november, heldag (exakta tider meddelas senare)
Plats: Piperska Muren, Oscarssalen, Scheelegatan 14, Stockholm (Kungsholmen)

Program

Preliminärt program.

09:30 Fika och registrering. Vi bjuder på kaffe och te.
10:00 Välkomna! Om projektet DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess.
10:30 Presentation av arbetspaket 1 (Upplevda juridiska hinder) och 2 (Lagring och åtkomst av information).
11:00 Workshop
12:00 Lunch
13:00 Presentation av arbetspaket 3 (3D infrastruktur- och översiktsplaner) och 4 (Handbok för digitala detaljplaner).
13:30 Workshop
14:15 Presentation av arbetspaket 5 (Inspirations- och utbildningsseminarier).
14:30 Eftermiddagsfika
15:00 – 16:00 Gemensam diskussion
16:00 – 17:00 Mingel

Vi avslutar dagen med ett gemensamt mingel. Här finns goda tillfällen att diskutera framtidens digitala samhällsbyggnadsprocess och knyta nya kontakter.

Varmt välkommen!

Elisabeth Argus, Projektledare för DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess
Tel: 076-76 44 100
E-post: elisabeth.argus@bonacordi.se

Avslutningsmötet är nu fullbokat så det går inte längre att anmäla sig!