Slutrapport

Projektet är avslutat. Här hittar du slutrapport och rekommendationer.

Arbetspaket fyra i projektet DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess har arbetat fram en handbok/plattform med konkreta instruktioner till kommuner i Sverige för att komma igång med digitalisering och vektorisering (från PDF till smart lagring) av nya och gamla detaljplaner. Första versionen är nu lanserad!

Till Digital handbok för digitalisering av detaljplaner

Det är dags att börja arbeta smart
Arbetspaketledare Frida Hammarlind

Flera aktörer inom samhällsbyggnadssektorn är involverade i arbetet med handboken bland annat Boverket, Lantmäteriet, kommuner och myndigheter.

Handboken ger konkreta tips och råd kring hur man digitaliserar detaljplaner och innehåller tips på tolkningsarbetet, processen, hur kommunerna kan rigga arbetet, vilka kompetenser som behövs i arbetet, ambitionsnivåer, information om hur kommunerna kan komma igång med arbetet, tips på arbetssätt samt goda exempel från kommuner i framkant som redan har börjat digitalisera och tillgängliggöra data i detaljplanerna. Vi tar gärna emot synpunkter och förbättringsförslag.

Aktuellt

Nytt kapitel om geografisk tolkning

I slutet på maj fylldes handboken på med ett nytt kapitel som berör geografisk tolkning och har fokus på detaljplaners gränser i relation till fastighetsgränser.
Handbok för digitala detaljplaner: Geografisk tolkning

Handbok för digitala detaljplaner lanserad

En första beta-version av handboken finns nu tillgänglig på projektets webbplats och lanseras i samband med konferensen Position för digitalt samhällsbyggande 2030 på Kistamässan 19-20 mars.
Pressmeddelande: Ny handbok stöttar kommuner i digitaliseringen av detaljplaner

Tre frågor om standarder och digitalisering i samhällsbyggnadsprocessen

Frida Hammarlind, projektledare, medverkar i en film om digitalisering av samhällsbyggnadsprocessen.
Film: Standarder och digitalisering inom detaljplaneprocessen

Första versionen av handboken snart här

Intervju med delprojektledare Frida Hammarlind i november 2018 om arbetet med handboken.
Läs intervju med Frida Hammarlind

Film om nyttan med ett nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner

Filmen innehåller intervjuer med deltagare på workshopen om nationellt tillgängliggörande av digitala detaljplaner, som genomfördes den 25 april 2018, och som är en del av Lantmäteriets uppdrag Digitalt först.
Film: Nyttorna med tillgängliggörande av digitala detaljplaner

Följ oss på Linkedin för löpande uppdateringar från projektet. Du kan också följa arbetet med handboken på projektets sida på Facebook.