DigSam presenteras på kommande evenemang:

  • Almedalen, 2 juli 15:05-15:50. Innovation för kommunernas stadsutveckling – hur ska det gå till?
  • SPRs plandagar, 28–29 augusti
  • ÖP-dagarna 2019, 24–25 september
  • Samhällsbyggnadsdagarna, 1-2 oktober