Projektledare:
Elisabeth Argus, digital strateg och vd på Bonacordi.
Tel: 076-764 41 00

Arbetspaket ett:
Martin Andrée, Lantmäteriet.
Tel: 070-593 24 82

Arbetspaket två:
Ulf Hedlund, Tyréns.
Tel: 070-591 09 69

Arbetspaket tre:
Monica Ek, Virtual Cities of Sweden.
Tel: 070-562 02 16

Arbetspaket fyra:
Frida Hammarlind, Örebro Kommun.
Tel: 019-21 13 39

Arbetspaket fem:
Andreas Huss, Sweco.

Följ oss på Linkedin för löpande uppdateringar från projektet.