DigSam kommer hålla ett fördjupningspass på förmiddagen den 20 mars. Under passet tar vi upp frågor som:

  • Hur ser vi till att samhällsbyggnadsprocessen är inkluderande, effektiv och enhetlig?
  • Hur får vi ett digitalt, obrutet och standardiserat informationsflöde?
  • Vilka juridiska frågor behöver vi lösa?
  • Hur drar vi nytta av digitaliseringens möjligheter för översiktsplanering, medborgardialog och medskapande?

DigSams delprojektledare kommer vara på plats och moderator är projektledare Elisabeth Argus.

Hoppas vi ses där!

Mer om Position 2030