Det finns ett stort engagemang för ett fortsatt samarbete för att gå från ord till handling och driva en digitaliserad samhällsplaneringsprocess vidare. Referensgruppsdeltagarna fick först ta del av en sammanfattning om projektets framdrift och hur resurserna har använts. Därefter följde en redovisning av respektive arbetspaket. Till varje arbetspaket genomfördes en anslutande workshop kring nödvändiga frågeställningar. Arbetspaketledarna fick därmed värdefull feedback och input till det fortsatta arbetet.

Nästa referensgruppsmöte går av stapeln den 7 november med information om resultat, slutsatser och rekommendationer. Boka detta möte i era kalendrar redan idag! Mer information om plats och tid kommer efter semesteruppehållet.