Slutrapport

Projektet är avslutat. Här hittar du slutrapport och rekommendationer.

Arbetspaketledare Andreas Huss

Om delprojektet

Inom arbetspaket 5 i DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess kommer inspirations- och utbildningsseminarier genomföras i fem utvecklingssteg, inklusive workshoppar med användning av digital teknik. Seminarierna ger också deltagarna möjlighet att laborera med medborgardialoger – visualisering och kommunikation med användning av digitala metoder.

Med inspiration från några av de främsta inom olika områden kommer deltagarna att dels få se goda exempel på utförda projekt, dels få en framtidsblick om digitala verktygens möjligheter att skapa hållbar utveckling i praktiken. I de fem workshopparna får deltagarna och experterna egna fall och tillsammans både använda och diskutera hur användningen av digitala verktyg och processer kan förbättra arbetet. Hur kan kunskapen användas i den egna verksamheten och verkligheten?

Finns stora möjligheter med en digitaliserad samhällsbyggnad

Experter inom tidiga skeden från konsultsidan, myndigheter, akademin och byggbranschen kommer vara på plats och visa på möjligheterna med en digitaliserad samhällsbyggnad.

De kommuner som deltar är Helsingborg, Örebro, Uppsala, Höganäs, Falun, Umeå, Linköping, Gotland och Alingsås. De deltar med olika representanter inom områden som IT, Plan, GIS, Exploatering etc.

Projektledare är Andreas Huss, Sweco. Du når honom på 08-522 953 00.

Aktuellt

Dokumentation

Dokumentation, artiklar och filmer från utbildningsseminarierna finns samlade på en egen sida.
Dokumentation från utbildningsdagarna

Alla seminarier genomförda

Projektledare Andreas Huss sammanfattar arbetspaketet:
"Under våra fem seminarier har vi tittat brett på flera aspekter av digital samhällsbyggnad i tidiga skeden och haft möjlighet att djupdyka i frågorna tack vara kunniga och insatta experter. Kunskapen som har skapats och nätverket mellan de nio kommunernas deltagare och alla föreläsare är en unik plattform att bygga vidare på. Önskemålet är att projektets form och innehållet nu sprids till fler kommuner, och att vi fortsätter att bygga på nätverket genom något slags forum. Det finns även en önskan om att kunna köra riktiga testprojekt med experter i innovativ sprint-form."
Pressmeddelande Sweco: Så möjliggör digitala verktyg och metoder en mer hållbar samhällsbyggnadsprocess

Så får vi digitaliseringen att bli verklighet

I mitten på maj hölls den sista utbildningsdagen för kommuner i DigSam. Temat för dagen var förankring och implementation - hur får vi digitaliseringen att hända?
Artikel om utbildningsdag fem

Utbildningsdagar våren 2019

Två utbildningsdagar planeras under våren, 26 mars och 8 maj. Dagen den 26 mars fokuserar på ITS (Intelligent Transportation System), IoT (Internet of Things), ICT (Information and Communications Technology), Maas (Mobility as a Service) och CIM (City Information Modeling/Management). Dagen i maj kommer handla om förankring och implementering.

Hur kan digitala verktyg användas i medborgardialogen?

Under utbildningsdagen i november passade vi på att intervjua föreläsare och deltagare om erfarenheter och exempel på digital aktörsdialog.
Se filmen här

DigSam inspirerar till digital aktörsdialog

Den 21 november hölls den tredje utbildningsdagen i arbetspaket fem om digital dialog.
Mer om utbildningsdag tre

Film om parametrisk design

I samband med de två första utbildningsdagarna togs en film om parametrisk design fram.
Se filmen här

Kommuner testar nya metoder och verktyg inom digital samhällsbyggnad

De två första utbildningsdagarna hölls i början på september. Temat var metoder och verktyg för gestaltning, visualisering, animering och simulering.
Reportage från första utbildningsdagarna

Följ oss på Linkedin för löpande uppdateringar från projektet.