Projektledare för utbildningsdagarna var Andreas Huss från Sweco. Till varje dag var olika gästföreläsare inbjudna och presentationer varvades med workshops och diskussioner. Kommunerna som deltog var Helsingborg, Örebro, Uppsala, Höganäs, Falun, Umeå, Linköping, Gotland och Alingsås.


Dag 1 och 2: Metoder och verktyg

Dokumentation från dag ett och två (pdf)

Film: Parametrisk design

Artikel: Kommuner testar nya metoder och verktyg inom digital samhällsbyggnad

Pressmeddelande Sweco: Sweco hjälper kommuner bli mer digitala i sin samhällsplanering


Dag 3: Digital dialog

Dokumentation från dag tre (pdf)

Film: Hur kan digitala verktyg användas i medborgardialogen?

Artikel: DigSam inspirerar till digital aktörsdialog

Pressmeddelande Sweco: Digital dialog möjliggör för bättre beslutsunderlag i samhällsbyggnadsprocesser


Dag 4: ITS, MaaS, IoT, ICT, CIM

Dokumentation från dag fyra (pdf)


Dag 5: Förankring och implementation

Dokumentation från dag fem (pdf)

Artikel: Så får vi digitaliseringen att bli verklighet

Pressmeddelande Sweco: Så möjliggör digitala verktyg en mer hållbar samhällsbyggnadsprocess


Projektledare Andreas Huss sammanfattar utbildningsdagarna så här:

Under våra fem seminarier har vi tittat brett på flera aspekter av digital samhällsbyggnad i tidiga skeden och haft möjlighet att djupdyka i frågorna tack vara kunniga och insatta experter. Kunskapen som har skapats och nätverket mellan de nio kommunernas deltagare och alla föreläsare är en unik plattform att bygga vidare på.

Kontakt

Projektledare för arbetspaket fem var Andreas Huss, Sweco. Du når honom på 08-522 953 00.

Mer om projektet DigSam