Projektet Fenix tar fram en prototyp till en onlinebaserad tjänst som syftar till att genom AI kunna ställa frågor till sina BIM-modeller. Fenix syftar till att kunna fråga man vad man vill i klarspråk om återbruk och får svar i klarspråk för att kunna demokratisera tillgången till byggnadsinformation och möjliggöra hållbara beslut i byggprojekt.

Tjänsten använder avancerad AI-teknik för att erbjuda användare ett lättanvänt beslutsstöd för att kunna välja bäst alternativet för använding av återbrukat material i bygg- och renoveringsprojekt.

Projektets fokus ligger på att optimera hållbarhet, affärsmodeller och den digitala ekonomin. Byggsektorn är en stor källa till växthusgasutsläpp, och det går att minska dessa genom att använda återbrukat material. Ett sätt att få god överblick över material är BIM, Building Information Modeling (BIM) som gör att man kan samla all data om en byggnad i en 3D-modell med alla ingående delar. Samtidigt finns det utmaningar med att införa BIM och tillhandahålla information till olika användare inom inom byggnadsbranchen. Projektet syftar till att underlätta tillgång till byggnadsinformation och beslutsstöd. Det inkluderar även att öka jämlikheten inom sektorn, fokusera på livscykelperspektivet och stödja branschens transformation.

Många som arbetar med hållbarhetsfrågor är kvinnor medan de flesta som arbetar med teknik i byggnadsbranchen är män. Därför riskerar kvinnor som arbetar med hållbarhet att vara beroende av information från män för att de skall kunna utföra sitt arbete inom byggnadsbranchen. Projektet strävar efter att främja cirkulär resurshantering, förbättra den bebyggda miljöns kvalitet och minska växthusgasutsläppen i enlighet med Sveriges klimatmål för 2030.

Projektet berör innovationer och nya tillämpningar samt affärsmodeller inom byggsektorn. Bland intressenterna finns fastighetsbolag som Higab, teknikkonsulter som Plan B och Yoin Technologies samt små och medelstora företag och kommuner.

Det är särskilt betydelsefullt för mindre aktörer exempelvis kommuner som inte har möjlighet att anställa tillräckligt med personalresurser med goda kunskaper inom BIM. Projektet utforskar möjligheten att erbjuda digitala tjänster som möjliggör hållbart byggande och beslutsfattande baserat på data och AI istället för traditionell timdebitering, vilket är viktigt för konsultbolags överlevnad på sikt. Projektet strävar efter att förstå användarnas behov, kartlägga nuvarande arbetssätt, bedöma betalningsvilja hos fastighetsbolag, undersöka AI-modellens prestanda och sprida resultaten till relevanta projekt och organisationer, däribland.

Arbetssättet i projektet är baserat på Scrum som är en projektledningsmetodik som främjar samarbete, transparens och kontinuerlig förbättring genom att organisera arbete i korta, cykler med återkommande utvärdering av resultaten.

Fakta

ID: i5-7
Beviljat i: Innovationsidén 5
Projektledare: Carl Henrikson, Plan B