Detta projekt ska ses som en komplettering av en saknad pusselbit som identifierats i det nu pågående projektet i Smart Built Environment Livscykelperspektiv Del 1 Hinder att överbrygga. Arbete kommer kunna underlätta för Smart Built Environment Livscykelperspektiv Del 2 Testpiloter. Vi ser att genomförandet av projektet kommer skapa bättre förutsättningar för att lyckas med praktiska implementeringen av teoretiska resultaten från Del 1. Det behövs en brygga mellan framtagna teoretiska arbetssätt och de piloter som ska testa dessa.

Projektet kommer ta fram en praktisk genomförbar lösning som beskriver hur informationsflöde mellan BIM-verktyg och LCA-beräkningen kan hanteras digitalt.

Fokus i projektet ligger på anläggningssidan då krav på LCA och BIM redan ställs här. Det som utarbetas i projektet kommer därför utgå ifrån krav som redan ställs av Trafikverkets och andra beställare såsom landstingen på denna informationshantering i informationsmodeller och miljöberäkningar (klimatkalkyler och livscykelanalyser). Nyttan av resultatet tillfaller både beställare, entreprenörer och konsulter.

Projektledare är Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB

Fakta

ID: U4-2017-04 Beviljat i: Livscykelperspektiv, juridik och organisation 2017 Projektledare: Martin Erlandsson