Slutrapporterna finns publicerade här:

Slutrapport: Objektshubb med funktionsklassade byggdelar – en saknad pusselbit i BIM

Framtidens smarta digitala miljöberäkning

I oktober 2017 publicerade projektet rapporten Framtidens smarta digitala miljöberäkning - Introduktion till resurshubben och arbetsprocessen. Rapporten har genomförts i samverkan med medel från SBUF och Stiftelsen IVL.

Byggsektorns historiska klimatpåverkan och en projektion för nära noll

I december 2017 publicerades rapporten Byggsektorns historiska klimatpåverkan och en projektion för nära noll. Rapporten, som har genomförts i samverkan med medel från SBUF och Stiftelsen IVL, är en underlagsrapport till en debattartikel. Debattartikeln med rubriken "Bygg kan sänka utsläppen men incitamenten saknas" publicerades i tidningen Byggindustrin den 24 januari 2018.

Projektledare är Martin Erlandsson, IVL Svenska Miljöinstitutet AB.

Fakta

ID: U4-2017-04 Beviljat i: Utlysning 4 - Livscykelperspektiv, juridik och organisation 2017 Projektledare: Martin Erlandsson