Informationen i processen kommer inte aktörerna till del på ett smidigt sätt. Det resulterar i dubbelarbete och onödigt lång handläggningstid. Behovet av standarder och riktlinjer i informationsflödet identifierades i förstudierapporten ”Strategier för 3D geodata”, som genomfördes under våren 2016. Detta efterföljande projekt, Smart planering för byggande syftar till att genom samverkan ta fram riktlinjer för att integrera GIS och BIM baserat på Svensk Geoprocess och CoClass, för hantering av livscykelinformation i den byggda miljön. Projektet startade i november 2016 och avslutades i april 2018.

Resultat från projektet

Alla rapporter från projektet finns samlade på en webbsida där du även hittar intervjuer med projektdeltagare och goda råd. Resultaten fördjupas inom vissa områden i projektet DigSam, som pågick under 2018 och 2019.

Projektledare är Elisabeth Argus, vd på Bonacordi och ordförande i ULI Geoforum. Du når henne på 076-764 41 00.

Fakta

ID: S-2016-03 Beviljat i: Strategiska projekt Smart Built 2016 Projektledare: Elisabeth Argus