Slutrapport Testbädd steg 1: Standardiserade digitala informationsleveranser

I mars 2017 kom slutrapporten för Standardiserade digitala informationsleveranser.

Projektet ska kartlägga angelägna branschgemensamma lagstadgade och frivilliga miljö- och hållbarhetsinformationer som ingår i till exempel CE-märkning/prestandadeklaration, Säkerhetsdatablad (SDB), loggbok, EPD (Environmental Product Declaration), LCA (Livscykelanalyser), LCC (Life Cycle Cost), CoClass, eBVD, Miljöbyggnad, Svanen, BREEAM, LEED, CEEQUAL för standardiserade digitala informationsleveranser inom bygg- och anläggningssektorn.

Projektet blev beviljat medel i programmets första utlysningar 2016.

Projektledare är Robert af Wetterstedt, Logiq Sweden AB.

Fakta

ID: U1-2016-05 Beviljat i: Utlysning 1: - Testbäddar/Verifieringsprojekt 2016 Projektledare: Robert af Wetterstedt