Förstudien vill visa hur generell IoT-arkitektur kan specialiseras och länkas till byggsektorns terminologi och klassifikation, som den representeras av CoClass och sektorns informationsstandarder i övrigt.

Genom att använda samma definitioner på sensorer och system för egenskaper som temperatur, fukt, brand med flera inom både IoT-standard och byggstandard kan svenska IoT-system harmoniseras med den internationella marknad

som IoT utgör. Det kan förenkla hela kedjan genom planering, upphandling och installation av system, liksom den långsiktiga användningen av dem. Stöd för öppen integration av IoT-komponenter med IT-system som används i byggande och användning/förvaltning är en viktig del i detta. Presumtiva tillämpningsområdena är inomhusmiljö, myndighetskrav, energi med flera.

Projekt startade våren 2018 och avslutades i november 2018.

Projektledare är Östen Frånberg, 1Akonsult AB.

Fakta

ID: S-2018-01 Beviljat i: Strategiska projekt Smart built vår 2018 Projektledare: Östen Frånberg