För att kunna göra Smart Built Environments strukturer och standarder processoberoende måste industriella processer kartläggas och definieras. Kartläggningen är nödvändig för att de strukturer kring informationshantering som tas fram inte ska låsa fast aktörerna i den traditionella skedesindelande projektprocessen, vilket hämmar den vidare utvecklingen av samhällsbyggandet.

Det finns många företag och projekt med omfattande erfarenhet inom industriella processer. Fallstudier av några individuella företag görs för att senare tillämpa dessa resultat i mer generella processer. Fokus kommer att ligga på kopplingen mellan aktörernas skeden relaterat till byggprojektets skeden.

Projektledare är Niclas Andersson, Malmö Högskola.

I augusti 2016 presenterade projektet sin slutrapport.

Fakta

ID: S-2015-02 Beviljat i: Strategiskt projekt Projektledare: Niclas Andersson, Malmö Högskola