Detta projekt kommer att komplettera, underlätta och vidareutveckla Smart Built Environment Livscykelperspektiv del 2 Testpiloter. Genomförandet av projektet kommer också skapa bättre förutsättningar för att lyckas med praktiska implementeringen av teoretiska resultaten från Del 1. Det behövs en brygga mellan framtagna teoretiska arbetssätt och de piloter som ska testa dessa.

Nyttan av resultatet tillfaller myndigheter, beställare, entreprenörer och konsulter.

Projektledare är Fredrik Pantze, Elecosoft consultec AB.

Projektets slutrapport

Fakta

ID: U4-2017-06 Beviljat i: Utlysning 4 - Livscykelperspektiv, juridik och organisation 2017 Projektledare: Fredrik Pantze