Syftet med projektet är att skapa förutsättningar för kommunikation mellan projekten inom Livscykelperspektiv men också externt till olika aktörer och vid olika tidpunkter:

  • mellan delprojekten i Livscykelperspektiv
  • mellan delprojekten och andra projekt inom Smart Built Environment som ska bidra med input, till exempel inom Testbäddar och Standardisering.
  • mellan delprojekten och omvärlden. Bevakning och kunskapsutbyte med pågående initiativ utanför Smart Built Environment nationellt och internationellt.
  • förmedla kunskap och resultat från delprojekten till behovsägare, till exempel i form av rekommendationer på verktyg och tillvägagångssätt

Projektet startade i början av 2017 och pågick i två år.

Projektledare är Jeanette Sveder Lundin, Skanska Sverige AB.

Fakta

ID: S2016-07 Strategiskt projekt Projektledare: Jeanette Sveder Lundin, Skanska