Projektet bygger vidare på rekommendationer från den förstudie om AI i samhällsbyggandet som genomförts inom Smart Built Environment.

Syftena med projektet/programmet med fokus på AI är flerfaldiga och innefattar att:

  • Bilda en kunskapsplattform för AI inom samhällsbyggandet riktad till sektorns aktörer
  • Skapa insikt hos sektorns aktörer om AI:s möjligheter, såväl affärsmässiga som samhällsnyttiga
  • Utgöra en början och en plattform för fortsatta strategiska Smart Built Environment-satsningar inom AI-området
  • Skapa samverkan och synergier mellan Smart Built Environment och andra strategiska innovationsprogram kring AI
  • Utgöra en plattform för internationell samverkan inom AI-området

Mål

Projektet kommer att leverera:

  • En omvärldsbevakning som kan ligga till grund för AI-satsningar inom programmet och i Sverige där spännande AI-lösningar och tillämpningar identifieras vilka kan skapa affärs- och samhällsnytta samt inspirera aktörer i branschen
  • Tre användarfall inom planering, produktion/projektering respektive förvaltning där praktiska AI och lösningar utvecklas och/eller tillämpas tillsammans med behovsägare i branschen och andra aktörer med intresse och kompetens att medverka aktivt. Målet är att utveckla skalbara lösningar som skapar affärs- och samhällsnytta. Erfarenheterna ska delas öppet och transparent.
  • Stöd för omsättning av resultaten från de tre användarfallen till aktörer inom Smart Built Environment samt aktörer inom och utom branschen med särskilt syfte att inspirera andra att våga satsa på AI.
  • Internationell samverkan kring AI i sektorn genom bland annat deltagande i möten och nätverkande.
  • Konkreta rekommendationer för framtida AI-satsningar.

Projektet startar i november 2020 och avslutas i december 2022.

Fakta

ID: S-2020-13
Beviljat i: Strategiska projekt 2020
Projektledare: Mariell Juhlin, Policy Impact AB