Om projektet

Projektet byggde vidare på rekommendationer från den förstudie om AI i samhällsbyggandet som tidigare genomförts inom Smart Built Environment.

Syftena med projektet har varit flerfaldiga och innefattat bland annat att:

  • Bilda en kunskapsplattform för AI riktad till samhällsbyggnadssektorns aktörer för att höja kunskapen och skapa insikter om AI:s möjligheter, såväl affärsmässiga som samhällsnyttiga - ni ser resultatet på www.aiarena.se
  • Bidra till ökad kravställarkompetens och ökad tillämpning av AI inom sektorn
  • Utgöra en början till, och plattform för, fortsatta strategiska Smart Built Environment-satsningar inom AI-området
  • Skapa samverkan och synergier kring AI mellan behovsägare och AI-specialister såväl som mellan Smart Built Environment och andra strategiska innovationsprogram
  • Möjliggöra för internationell samverkan inom AI-området

Konsortiet

Projektkonsortiet har bestått av följande parter: Policy Impact AB, Savantic AB, Data Edge AB, Geoforum Sverige, BIM Alliance, Future Position X, Mälarenergi. Västerås Stad, Utilifeed AB, ABB AB, Renbloc AB, Akademiska Hus AB, Vasakronan AB och Myrspoven AB.

Därutöver har vi samverkat med många andra organisationer, företag, kommuner och myndigheter genom våra referensgrupper och gemensamma event.

Kontakt

För frågor om Kraftsamlingen kontakta projektledaren för Kraftsamlingen Mariell Juhlin på mejl: mariell.juhlin@policy-impact.se

För frågor om fortsättningen i AI Arena etapp 2 kontakta Ann-Kristin Belkert på mejl: ann-kristin@bimalliance.se

Innehåll och leveranser

Projektet har bland annat:

  • Levererat goda exempel på spännande AI-lösningar och tillämpningar som skapar affärs- och samhällsnytta via dels omvärldsbevakning och event och dels genom praktiska användarfall inom planering och förvaltning. Målet för användarfallen har varit att utveckla skalbara lösningar som skapar hållbara affärs- och samhällsnyttor. Ni kommer att kunna läsa mer om resultaten i vår slutrapport som kommer att lanseras inom kort.
  • Tillhandahållit praktiskt stöd till behovsägare i branschen som velat komma igång med sin AI-resa genom innovationslabb och match-making av AI-kompetenser.
  • Samlat branschens aktörer och AI-specialister i en för branschen helt ny AI Arena för kunskaps- och erfarenhetsutbyte i syfte att höja tillämpningstakten på sikt (www.aiarena.se).
  • Gett konkreta rekommendationer för framtida AI-satsningar, se till exempel inspelningen från vår slutkonferens AI Temp 2023 (se länk nedan).

Projektet startade i november 2020 och avslutades i mars 2023. Förhoppningen är att vi kommer att kunna fortsätta arbetet i AI Arena etapp 2.

Se vårt tack till er alla som varit med i Kraftsamlingen och på AI Temp 2023 här: https://youtu.be/WAh9pzi1mPY

Aktuella erbjudanden

Vår AI Arena, ursprungligen ett delprojekt inom Kraftsamling AI, fortsätter arbetet med att höja tillämpningstakten inom AI i etapp 2 av AI Arena som vi kallar för ”AI-klivet”. Genom detta kommer vi bland annat att erbjuda aktörer i samhällsbyggnadssektorn utbildningar, event för kunskapsdelning, ett nätverk riktat till chefer och ledare, riktat stöd till aktörer med att formulera AI-projekt, matcha med relevant AI-kompetens och skala upp. Målet är att skapa en praxisgemenskap (community) där kommuner, företag, akademi, statliga organisationer m.fl. hjälper varandra och delar kunskap om hur AI kan tillämpas. BIM Alliance, Geoforum Sverige och IQ Samhällsbyggnad kommer att vara de organisationer som driver AI Arena fortsättningsvis och vi kommer bjuda in till samverkan med andra organisationer både nationellt och internationellt.

Det går också utmärkt att ansluta sig till vår genomförandegrupp med temat ”AI och digitala tvillingar” som möts digitalt varannan månad. Enda kravet för medverkan är att man har en digital tvilling.

Vill du vara med i fortsättningen av AI Arena på ett eller annat sätt – i AI-klivet eller vara deltagare på evenemang får du gärna fylla i intresseanmälan på aiarena.se, så skickar vi mer information när vi startar upp AI-klivet.

Genomförda event

- AI Temp 2023 - AI i samhällsbyggnadssektorn - Nuläge och framåtblick – en heldag om AI i samhällsbyggnadssektorn. Den 30 mars 2023 bjöd Kraftsamling - AI i samhällsbyggandet in till en heldagskonferens med fokus på att låta aktörer och AI-specialister dela med sig av faktiska lärdomar och erfarenheter. Vi hade också njudit in nyckelaktörer i sektorn som bidrog med omvärldsspaning och reflektioner kring arbetet som gjort och vad vi har kvar att göra som bransch. Det finns möjlighet att se eventet via Youtube i efterhand på länk: https://youtu.be/f-rJ7m8rhRQ

- Berättelsen så här långt! Kostnadsfritt digitalt heldagsevent den 31 augusti kl. 09:30-15:00. Kraftsamling AI med inbjudna gäster bjöd på en heldag med fokus på tillämpad AI inom samhällbyggnadssektorn där behovsägare och AI-specialister delade med sig av faktiska lärdomar och erfarenheter. Perfekt för den som vill omvärldsspana, höja sin kunskap om AI och komma igång/fortsätta sin AI-resa. Du kan se eventet i efterhand på följande länk: https://youtu.be/2-djTcIFNS8

- Nu börjar vi tillämpa AI inom samhällsbyggnad! Webbinarium den 21 januari 2022. Se det i efterhand via denna länk: https://www.youtube.com/watch?v=HivFymya_OI

- Mariell Juhlin från Kraftsamling AI pratade på digitaliseringskonferens arrangerad av Sveriges Allmännytta och Allmännyttans Digitaliseringsinitiativ den 29 augusti 2022.

- Mariell Juhlin från Kraftsamling AI pratade på det nordiska nätverket GI Nordens konferens den 10 oktober 2022.

- AI-lunch - AI för hälsa och välbefinnande, 27 januari 2023. Se inspelningen i efterhand på AI Arena: https://www.aiarena.se

- AI-lunch - AI för byggarbetsplatser, 10 mars 2023. Se inspelningen i efterhand på AI Arena: https://www.aiarena.se

- AI-lunch - AI för hållbar mobilitet, 2 december 2022. Se eventet här i efterhand: https://www.aiarena.se/kunskapsbank/ai-mobilitet

- AI-lunch - AI och digitala tvillingar som stöd för stadsplanering, 15 november 2022. Se eventet här i efterhand: https://www.aiarena.se/kunskapsbank/ai-digitala-tvillingar

- Nu börjar vi tillämpa AI inom samhällsbyggnad! Kostnadsfritt webbinarium den 3 december 2021.

- Mariell Juhlin var med och talade på Persontrafik 2022 den 26 oktober i Stockholm.

- Bygg kompetens – Så lär vi av andra, en framtidsspaning, Webbinarium anordnat av InfraSweden2030, Smart Built Environment, SBUF. 15 december 2021. Se seminariet i efterhand här: https://www.youtube.com/watch?v=E0dawcaSzYE

- Allmännyttans Innovationslunch. 16 december 2021 och 20 januari 2022.

- Hack for Gävle - Bidra med din kompetens för att lösa samhällsutmaningar! Mer information om resultaten finns på www.aiarena.se

- AI Arenas AI-lunch. Kostnadsfritt lunchwebbinarium den 18 mars 2022. Länk till inspelning: https://youtu.be/RjlESijRIeY

- AI Arenas AI-lunch. Kostnadsfritt lunchwebbinarium den 20 maj 2022. Länk till inspelning: https://youtu.be/iZKX8TxDR8w

- Kraftsamling AI och AI Arena arrangerade ett event på stora scenen på konferensen H22 i Helsingborg den 14 juni kl. 12:30-13:10. Se H22:s webbsida: https://www.h22cityexpo.se/program/huvudscen-14-juni

Artiklar och media

"Utan AI i landets kommuner når vi inte hållbarhetsmålen", Debattartikel i Dagens Samhälle av Mariell Juhlin, Projektledare, och Marcus Weiland, Delprojektledare. Läs artikeln här: https://www.dagenssamhalle.se/opinion/debatt/utan-ai-i-landets-kommuner-nar-vi-inte-hallbarhetsmalen/

"Sluta prata AI - bara gör!", Debattartikel i Fastighetsnytt av Mariell Juhlin, Projektledare, och Marcus Weiland, Delprojektledare. Läs artikeln här: https://www.fastighetsnytt.se/opinion/debatt/sluta-prata-ai-bara-gor/

- "Satsa smart på digitalisering och kom ikapp", Marcus Weiland intervjuades av Byggvärlden 8 november 2022. Läs artikeln här: https://www.byggvarlden.se/satsa-smart-pa-digitalisering-och-kom-ikapp/

- "Hallå där, Marcus Weiland…", Marcus Weiland intervjuades av Byggvärlden, 9 december, 2022. Läs artikeln här: https://www.byggvarlden.se/halla-dar-marcus-weiland/

- "Mjuka faktorer viktiga för att lyckas med AI", Krönika av Marcus Weiland i Byggvärlden, 9 december, 2022. Läs krönikan här: https://www.byggvarlden.se/mjuka-faktorer-viktiga-for-att-lyckas-med-ai/

- P4 Sveriges Radio intervjuar Joacim Sundqvist på Mälarenergi om projektet. Reportaget i Sveriges Radio P4 Västmanland nås här.

Poddar

Projektledare Mariell Juhlin intervjuades i BIM-podden. Avsnittet nås här.

I samverkan med Geoforums Positionspodden har delprojektet AI Arena producerat fyra poddavsnitt. Exempel inkluderar:

Avsnitt 1: Om AI inom samhällsbyggnad med Marcus Weiland, vice VD på AI-bolaget Savantic och delprojektledare. Programledare: Ann-Kristin Belkert, projektledare AI Arena.

Avsnitt 2: Podd om AI inom VA-området med Marcus Weiland, Savantic, Ann-Kristin Belkert, AI Arena och David Rehn, Stockholm Vatten och Avfall.

Ni hittar alla avsnitt här: https://geoforum.se/nyheter/positionspodden

Referensgruppsmöten

Inom Kraftsamlingen har vi genomfört faktiska användarfall i syfte att skapa goda exempel på AI-tillämpningar som skapar samhälls- och affärsnyttor. Till dessa har vi knytt referensgrupper som tagit del av arbetet i samband med varje sprintavslut.

Här ger vi exempel på hur vi sammanfattat arbetet efter sprint två av sex för vårt AI användarfall inom Stadsplanering och energioptimering ifrån systemperspektiv:

Här ger vi exempel på hur vi sammanfattat arbetet efter sprint två av sex för vårt AI användarfall inom Driftoptimering inom energi i befintligt bestånd: