Testbädden, bygger vidare på den som utvecklats i ett just avslutat Smart Built Environment-projekt, Testbädd: Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser över hela livscykeln. Testbädden förläggs till BIM-labbet på KTH som ansvarar för tillgängligheten för företag, forskare och studenter.

Standarden för livscykelinformation, PLCS utgör ramverket i plattformen. Strukturer enligt den, som används i testbädden, är mycket generella och semantiskt rika. PLCS kan användas för olika strukturer, som för designobjekt, planerade objekt och realiserade objekt. Relationerna mellan dem är objektifierade och kan hålla viktig information. Projektet använder internationella öppna standarder för att beskriva objekt digitalt i hela det byggda samhället, oavsett om de är skapade i GIS- eller BIM-system. Plattformens PLCS-baserade modeller håller informationen strukturerad och klassificerad på ett sätt som är en förutsättning för att kunna stödja digitala tvillingar, cirkulär design och livscykelhantering, vilket inga andra öppna standarder klarar. En viktig och ny funktion för detta är att integrera sensorer och andra IoT-komponenter i informationsmodellen och testbäddens plattform.

Syftet med projektet är att beskriva och testa den informationsstruktur som behövs/krävs för att stödja ett obrutet informationsflöde över hela livscykeln för det byggda samhället. Fyra testfall kommer att drivas för hela livscykeln för ett byggnadverk: Asset managment, Sensorer genom processen, Smart stad & Kravhantering. I relation till effektmålen för utlysningen kommer den föreslagna testbädden:

  1. Öka integration mellan BIM-GIS genom att kommunicera och lagra data enligt öppna standarder.
  2. Bidra till digitalisering och industrialisering av myndigheters och näringslivets plan och byggprocesser.
  3. Stödja ett förbättrat obrutet informationsflöde i ett livscykelperspektiv.
  4. Kunna testa innovationer baserade på öppna data för planering, byggande, brukande och underhåll av vår byggda miljö.

Vidareutvecklar en testmiljö för digitalisering

Målet för projektet är att vidareutveckla en testmiljö för digitalisering av myndigheters och näringslivets plan- och byggprocesser. Testbädden i steg III kommer att bestå av ett antal komponenter för import/export av BIM och geodata, en plattform för hantering av information i ett livscykelperspektiv, rutiner för hantering av transportnätverk och länkning av distribuerade datakällor samt applikationsprogram för visualisering och navigering. En viktig användning av testbädden är att praktiskt validera de gränssnitt och standarder för informationsleveranser som utvecklas i standardiseringsprojekt som Svensk Geoprocess och Smart Built Environments projekt. Utöver detta kommer vi att testa det obrutna flödet för de processer i byggskedet som idag inte använder sig av den digitala informationen. Det leder på sikt till ökad produktivitet för de enskilda aktörerna och processerna.

För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer

Resultatet som projektet vill uppnå är:

  • Förbättrat obrutet informationsflöde i samhällsbyggandets processer i ett livscykelperspektiv – Projektet skapar sammanhållen information från planering, byggande och förvaltning
  • Ökad integration mellan BIM-GIS genom att kommunicera och lagra data enligt öppna standarder
  • Bidrag till digitalisering och industrialisering av myndigheters och näringslivets plan- och byggprocesser
  • Test av innovationer baserade på öppna data för planering, byggande, brukande och underhåll av vår byggda miljö
  • Öppna data tillgängliga för byggande, brukande och underhåll – digitala tvillingar öppnar för nya affärsmodeller

Anmäl dig till projektets referensgrupp

Ange namn på organisation eller företag
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Fakta

ID: U8-2020-08

Beviljad i:
Utlysning 8

Projektledare:
vaino.tarandi@telia.com