De huvudsakliga drivkrafterna för hubben kommer att vara:

  • Skapa och hantera ett informationsramverk för digitala tvillingar i den svenska samhällsbyggnadssektorn
  • Driva internationalisering
  • Bygga nätverk och främja samarbete mellan aktörer för att homogenisera landskapet för digitala tvillingar i Sverige
  • Bidra till teknisk, ekonomisk, social och ekologisk hållbarhet genom digitala tvillingar

Städer är ytterst komplexa system där mängden information som behövs för att fatta hållbara beslut är närmast oändlig. För aktörer inom samhällsbyggnadssektorn är det idag en utmaning att tillgodogöra sig och dra nytta av all data som samlas in och omsätta informationen i kunskap. Ett verktyg för sektorn som är på framväxt är digitala tvillingar där 3d kartor kombineras annan data. Begreppet digital tvilling har potential att vara nästa steg i det digitaliserade samhället och vara länken i det s.k. obrutna informationsflödet.

Digitalisering är en stor möjliggörare för framtidens hållbara städer. Samhällsbyggnadsprocessen behöver ställa om både i takt med färdplaner kopplat klimatmål och för att ligga i linje med Agenda 2030.

RISE har under hösten 2022 mobiliserat sig internt för att bygga organisation för en uppstart tillsammans med samverkande aktörer och intressenter under 2023.

Fakta

ID: U11-2023-02
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Jenny Carlstedt, RISE Research Institutes of Sweden AB