Nationella Riktlinjer utgör rekommendationer gällande informationsleveranser i livscykeln av byggnader och anläggningar innehållande begrepp, metoder, processer och leveransspecifikationer. www.nationella-riktlinjer.se. Upplägget av riktlinjerna och den bakomliggande digitala plattformen, som är baserad på öppen källkod, syftar till att aktörer i samhällsbyggnadsbranschen utvecklar riktlinjerna med varandra för att tillsammans skapa enhetliga och relevanta rekommendationer.

Trots arbetet hittills med riktlinjerna finns det ett flertal viktiga aspekter som kräver fortsatt arbete för att uppnå och säkerställa ett långsiktigt resultat.

Huvudsyften med projektet är att utveckla riktlinjerna på ett sådant sätt så att:

  • Riktlinjerna blir målgruppsanpassade och användarvänliga
  • Riktlinjerna långsiktigt kan förvaltas av en professionell förvaltningsorganisation.

Målsättningen är att projektresultaten har en sådan kvalitet, användarvänlighet och innehåll att ett flertal av styrgruppens representerade organisationer är beredda att göra långsiktiga åtaganden genom exempelvis avsiktsförklaringar eller rekommendationer.

Målen är att under detta projekt (fas 3) etableras:

  • En organisation och arbetsmetodik som är etablerad och stabil
  • En teknisk plattform inklusive webbplats som möjliggör vidare utveckling och förvaltning
  • En långsiktig finansierings- och affärsmodell för förvaltningen.
Fakta

ID: S-2020-05 Beviljat i: Strategiska projekt 2020 Projektledare: Rogier Jongeling, Plan B