Storskaliga geodata är viktiga för kommunal verksamhet och byggsektorn för planering, byggande och förvaltning av staden. I brist på en nationell standard för storskaliga geodata varierar dessa data mellan olika kommuner. Detta har lett till effektivitetsproblem för de aktörer som verkar över kommungränser, svårigheter
att skapa en nationell profil för 3D-stadsmodeller samt att programvaruleverantörer inte på ett effektivt sätt kan utveckla tjänster.

På nationell nivå tas Nationella specifikationer för geodata fram. Detta görs inom ramen för Lantmäteriets regeringsuppdrag Smartare samhällsbyggnadsprocess tillsammans med andra intressenter, till exempel myndigheter och kommuner.

Det finns en viktig koppling mellan de Nationella specifikationerna för geodata och 3D stadsmodeller, där de senare kommer att lägga grunden för framtida digitala tvillingar. Det är därför viktigt att utvecklingen av de Nationella specifikationerna för geodata och specifikationer för stadsmodeller sker parallellt. Detta arbetssätt har tillämpats inom utvecklingen av Nationella specifikationer (byggnad) och stadsmodellsprojektet 3CIM vilket har en koppling till detta projekt.

Målet på lång sikt är att Nationella specifikationer för geodata ska stödja kommunernas (och indirekt byggsektorns) alla behov. Att uppnå detta mål kräver ett omfattande arbete under lång tid. Detta projekt bidrar till detta långsiktiga arbete genom tre specifika målsättningar:

  1. Identifiering av vilka teman av de Nationella specifikationerna för geodata som bör prioriteras för till exempel klimatanpassning, samt kopplingen mellan dessa teman och kommunernas stadsmodell (digital tvilling).

  2. Ta fram preliminära Nationella specifikationerna för geodata med tillhörande mätningsanvisningar för prioriterade teman.

  3. Praktiskt utvärdera de Nationella specifikationerna för geodata i deras utvecklingsskede. Utvärderingen ska ske mot tillämpningar inom klimatanpassning och uppbyggande av digitala tvillingar i ett samhällsbyggnadsperspektiv.

Anmäl dig till projektets referensgrupp

Vi hanterar din anmälan i enlighet med Smart Built Environments integritetspolicy.

Ange namn på organisation eller företag
Jag accepterar att mitt namn och organisation finns med på en deltagarförteckning som delas ut i samband med evenemanget samt att mina personuppgifter lagras och används för administration i samband med evenemanget.
Fakta

ID: S-2022-3
Beviljat i: Strategiska projekt 2022
Projektledare: Lars Harrie, Lunds universitet