Webbportal

Resultatet av projektet utgörs av en samling av kuraterade rekommendationer och exempeldokument kopplat till modellorienterade leveranser för den byggda miljön. Underlaget är publicerat med öppen källinformation vilket innebär att det står allmänheten fritt att använda, förbättra eller kopiera informationen.

Samtliga aktörer har nytta av gemensamma rekommendationer för hur modellbaserad information ska hanteras och förvaltas. Det gör effektivt nyttjande av informationen enklare och processer tydligare.

Projektet ska även beskriva den gemensamma informationsprocessen i planering, byggande och förvaltning, med aktiviteter och gränssnitt och rekommendera metoder för identifiering och klassificering av objekt i modeller och processer.

Fakta

ID: S-2016-02 Beviljad i: Strategiskt projekt Projektledare: Rogier Jongeling, BIM Alliance programledning och vd på Plan B