Plattformen säkerställer transparent kommunikation mellan beställare och utförare inom en anläggningsentreprenad. Beställare och entreprenörer som testat plattformen vittnar om fördelar som ökad kostnadskontroll, enklare granskning av mängder i ett projekt samt ökad spårbarhet och kontroll av beräkningsunderlag, granskningshistorik och kommunikation. Integrering mot databaser med branschinformation och ökad tillit och samverkan mellan projektmedlemmar är andra fördelar som plattformen ger. Jämfört med andra befintliga alternativ som består av Excel-baserade system tillhandahåller CASAI kvalitetssäkring, smarta funktioner och integrering av gällande regelverk och referenslitteratur.

Syftet med det projektet är att skapa en påbyggnadsfunktionalitet som digitaliserar, analyserar och effektiviserar masshantering mellan olika parter och mellan olika anläggningsentreprenader. Vid många typer av entreprenadarbeten skapas det underskott eller överskott av byggmaterial. En entreprenör kan inte alltid i förväg veta hur stor materialåtgången är. Okända markförhållanden kan t ex leda till att för lite eller för mycket av t ex ett fyllnadsmaterial beställts.

Genom matchningsfunktionen kommer masshanteringen kunna optimeras, både mellan entreprenadprojekt och deponi och mellan olika entreprenadprojekt. Om t ex Skanska får ett överskott av något material vid ett anläggningsprojekt kan Peab nyttja detta i ett annat anläggningsprojekt genom att över- och underskott
matchas mot varandra. På detta sätt minskas mängden material som transporteras mellan anläggningsprojekt och deponi, vilket leder till minskade transporter och minskade C O2-utsläpp.

Projektet planeras i tre steg:

  1. Utveckling av ett API möjliggör delning av data med relevanta samarbetspartners.
  2. Utveckling av en massoptimeringsalgoritm leder till att massobalanser mellan projekt matchas via en analys av mängdförteckningen i respektive projekt, vilket möjliggör samverkan mellan olika anläggningsprojekt och aktörer och därigenom minskar behovet av transporter.
  3. Pilotprojekt för att testa massoptimering skapar förståelse för förutsättningarna att storskaligt implementera lösningen på svenska och internationella marknader.

Vår organisation, Diagona AB, grundades 2015 och har lång och praktisk erfarenhet av regleringsprocessen i anläggningsentreprenader. Vår verksamhet består i huvudsak av tjänster inom geodetiska mätkonsulttjänster med en specialisering inom infrastruktur- och entreprenadprojekt. Diagona leder, utmanar och utvecklar
branschen genom innovation och implementering av ny teknik. Vi är den enda aktören i Sverige som har en digitaliserad process för mängdreglering i anläggningsprojekt.

Genom detta projekt kommer vi att kunna vidareutveckla vår idé om digitaliserad mängdreglering av anläggningsprojekt till att omfatta även en matchningsfunktion som möjliggör stora ekonomiska och miljömässiga besparingar genom att under- och överskott i olika anläggningsentreprenader matchas mot varandra.

Fakta

ID: i4-8
Beviljat i: Innovationsidén 4
Projektledare: David Söderström, Diagona AB