Syftet med projektet är att på ett kvalitetssäkert sätt bygga upp och bibehålla information om inbyggda material och produkter, för att under hela livscykeln hålla denna information tillgänglig på ett sammanhållet sätt.

Samlad, fullständig och korrekt information om produkter och inbyggda material är tillgängliga genom hela processen - en förutsättning för hållbart byggande, användning och förvaltning.

Projekt kommer att bestå av två delprojekt:

  • Tillverkning och montering
  • Information för förvaltning

Projektledare är Lars Lidén, Meta. Lars är även engagerad inom föreningen BIM Alliance.

Fakta

ID: S-2017-03 Beviljat i: Strategiskt projekt Projektledare: Lars Lidén