Projektet syftar till att skapa gemensamma riktlinjer och stöd för att samlad, fullständig och korrekt information om produkter och material ska finnas tillgänglig för alla, genom processen från tillverkare av material och produkter till produktion av byggnader och anläggningar. Nyttan kommer att uppstå genom besparing av tid, kostnader, miljö och arbetsmiljö för många aktörer.

Projektledare är Kristina Gabrielii, Gabrielii Development AB.

Fakta

ID: S-2017-02 Beviljat i: Strategiskt projekt Projektledare: Kristina Gabrielii