Rixs-Dacke främjar interoperabilitet och förenklar digitalt informationsutbyte mellan återanvändningsaktörer. Genom att bredda Rixs-Dackes innehåll, med fler resurskategorier och egenskaper och med stöd för flerspråkighet, ska en större adoption bland små och medelstora företag och organisationer möjliggöras inom Sverige och internationellt. Effekten av att använda Rixs-Dacke är minskade kostnader för återanvändningsaktörer och på längre sikt ökad återanvändning av byggnadsdelar, material, inredning och möbler. Initiativet, som drivs av Dacke Consulting i samverkan med 100Gruppen och 100Gruppens medlemmar, planerar att utveckla en ny version av Rixs-Dacke som adresserar befintliga luckor i innehåll och språk, och utforska hållbara finansieringsmodeller för framtida förvaltning.

Fakta

ID: i6-1
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Robert af Wetterstedt, Dacke Consulting AB