Projektet är en genomförbarhetsstudie som ska utreda hinder och möjligheter för att skapa uppkopplade kommunala anläggningar i skärgård och glesbygd, där data om anläggningen samlas in i realtid, och delas i ett gemensamt gränssnitt. Datan används av de kommunala enheter som har ansvar för förvaltningen av anläggningarna, avfallsentreprenörer, de enheter inom kommunen som har ansvar för investeringar i anläggningarna samt de enheter som har ansvar för planering för en god boende- och besöksmiljö i skärgård och glesbygd.

Fokus i detta projekt kommer att vara avfallsbehållare och båttömningsstationer i Haninge skärgård samt avfallsbehållare i lokaler som Norrtälje kommun äger. Några av dessa anläggningar kommer att väljas ut för demo tillsammans med teknikleverantör. Utgångspunkten är att bättre information om behållarnas fyllnadsgrad kan användas både för planering av nya investeringar såväl som för att optimera transporter för tömning och avtal mellan kommun och avfallsentreprenör.

I framtida steg kan informationen även kombineras med annan data som visar på besöksfrekvens i skärgården, miljötillstånd i lokala vatten, med mera för att alla inblandade aktörer ska kunna utveckla sin verksamhet ytterligare och ta fram förslag på åtgärder för ännu bättre service och boendemiljö, dvs skapa lärande organisationer.

Projektparter är Haninge kommun, Norrtälje kommun, teknikleverantörerna Bintel, transportentreprenören Svensk tanktransport och konsultföretaget Ecoloop. Projektet består av sex arbetspaket som i korthet ska beskriva nuläge, förutsättningar och vägen mot implementeringsprojekt.

Projektet kommer att resultera i effektiva transporter för avfallshämtning vilket i sin tur leder till minskade klimatutsläpp och kostnader med bibehållen servicenivå.

Fakta

ID: U9-2021-19
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Marie Albinsson, Ecoloop