Det behövs en god förståelse för varandras processer för att driva stadsbyggnads- och infrastrukturprojekt från idé till förvaltning.

Syftet med projektet är också att genom samverkan skapa ett effektivt informationsflöde från planeringsfasen till genomförande av stadsbyggnadsprojekten. Arbetet ska i så hög grad som möjligt baseras på befintliga standarder.

Projektledare är Jan Eriksson, Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad.

Projektet avslutades i september 2016.

Fakta

ID: S-2015-04 Beviljat i: Strategiskt projekt Projektledare: Jan Eriksson, Stadsbyggnadskontoret Stockholms stad