Bakgrunden till projektet är två genomförda strategiska projekt inom Smart Built Environment, dels Digital Supply chain, dels Förstudie Digitala tvillingar.

Båda projekten har resulterat i tydliga nulägesbeskrivningar och förslag på fortsatt arbete. Förslagen innebär i båda fallen att ett mer långsiktigt åtagande från någon organisation görs för att driva respektive projektområde vidare. Det finns dock ett antal frågor som behöver redas ut inför en sådan överlämning, bland annat att kartlägga och föra samtal med tänkbara organisationer; förankra behovet hos ett antal tongivande aktörer; utforma förslag till finansiering och affärsmodell samt tydliggöra uppgifterna för respektive verksamhet.

Projektet omfattar utredningsarbete för att hitta förutsättningar att gå vidare med förslagen från respektive projekt.

Projektets syfte är att reda ut förutsättningar för att en eller flera organisationer att långsiktigt ansvara för och driva sektorsgemensamma frågor som identifierats i de två förstudierna Digital Supply chain samt Digitala tvillingar.

Det är projektets mål att leverera ett förslag på hur frågan om Data templates som beskrivs i projektet Digital Supply chain kan tas vidare långsiktigt av en organisation Leverera ett förslag på hur frågan om Digitala tvillingar nationellt kan tas vidare långsiktigt av en organisation.

Fakta

ID: S-2021-5

Beviljat i: Strategiskt projekt 2021

Projektledare: Andreas Ask, E&A Development AB