Projektet utgår från två fokusområden (i programperiod 1), dels Standardisering, dels Livscykelperspektiv. Dessa två områden har bedrivits med framgång under den första programperioden där Standardisering till huvudsak innehållit strategiska projekt medan Livscykelperspektiv genererat både strategiska satsningar och projekt som kommit till genom öppna utlysningar, helt enligt strategin för programperioden. Områdena har haft var sin koordinator. Koordinatorernas roll har varit att samordna och koordinera de strategiska projekten inom sitt område med viss bevakning även av utlysningsprojekt, samt att också delta i programmets koordinering av samtliga fokusområden.

Detta projekt syftar till att upprätta en syntesrapport som omfattar alla projekt inom de två områdena, för att dra slutsatser om hur långt vi kommit inom områdena samt ge input till framtida satsningar som kommer att ske i det nya temaområdet Informationsinfrastruktur som omfattar båda de aktuella fokusområdena.

Fakta

ID: S-2019-01 Beviljat i: Strategiska projekt, vår 2019 Projektgrupp: Kajsa Byfors, Svensk Betong, Kurt Kurt Löwnertz, Sweco och Lars Harrie, Lunds Universitet