Arbetet med de miljö- och hållbarhetskrav som i allt högre grad ställs på byggbranschen uppfattas i dag som en administrativ börda. Genom att skapa förutsättningar för systematisk kravhantering genom hela byggprocessen kan arbetet förenklas och rationaliseras. Därigenom hoppas vi förändra branschens syn på kraven till något positivt och viktigt.

Vi lägger grunden för förändringen genom att ta fram en prototyp för en standard avseende digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer. Samtidigt utvecklar vi en prototyp till en molntjänst med arbetsnamnet Incheck, där standardprototypen tillämpas på Sweden Green Building Councils certifieringssystem Miljöbyggnad och CityLab. Tjänsten möjliggör hantering och samverkan kring hållbarhetskrav och efterlevnadsdeklarationer med samma enkelhet som Spotify hanterar musik. Prototypen för Incheck och standardprototypen pilottestas och vidareutvecklas i minst 10 skarpa uppdrag för miljö- och hållbarhetssamordning i byggprojekt hos Bjerking AB, där integration med andra lösningar tas fram, till exempel tjänster hos GS1, Svensk Byggtjänst och Svenskt Trä.

Målet och den önskade effekt är att utvärdera hur standardisering tillsammans med ökad digitalisering kan möjliggöra en produktivitetshöjning i miljö- och hållbarhetssamordning, lägga grunden för fortsatt standardiseringsarbete hos GS1, samt skapa beslutsunderlag för eventuell framtida paketering av Incheck som kommersiell tjänst ägd av Coresource Solutions AB.

Fakta

ID: U8-2020-09

Beviljad i: Utlysning 8

Projektledare: Robert af Wetterstedt, Bjerking