Byggbranschen jämförs ofta med andra branscher som till exempel bilindustrin i syfte att påvisa skillnader (och tillkortakommanden). Jämförelserna hanterar ofta kvalitet, produktivitet och arbetssätt. Ett arbetssätt som har lyfts upp är kravhanteringen inom byggbranschen, och möjligheterna till att föra in systematisk kravhantering med inspiration från till exempel läkemedelsindustrin.

Projektet syftar till att öka effektivitet och minska kvalitetsproblem genom att bidra till systematisk kravhantering i byggbranschen. Detta görs genom att en för byggbranschen anpassad modell för systematisk kravhantering på rimlig nivå identifieras, och att funktionalitet och kompabilitet hos arbetssätt och systemstöd implementeras i ett pilotprojekt.

Fakta

ID: U8-2020-14

Beviljat i: Utlysning 8

Projektledare: Joakim Jeppsson, Skanska