Syftet är också att tillämpa och utvärderar den kvalitetsdokumentation som tas fram i del 1. Slutprodukterna är digitala LCA-resultat som kan fungera som underlag för en miljövarudeklaration, EPD för testpiloterna (=byggnadsverksnivå). Projektet startade vid halvårsskiftet 2017.

Presentationer från slutkonferens

Här kan du ta del av de presentationer som hölls i januari 2019 då det tidigare fokusområdet Livscykelperspektiv hade sin resultatkonferens. Projektet var en del av detta fokusområde.

Fakta

ID: S-2016-06 Strategiskt projekt Projektledare: Jeanette Sveder Lundin, Skanska