Tillämpningsanvisningarna kommer inte att säkra hela informationshanteringen för en organisation utan fokusera på ett antal bastillämpningar och praktisk handledning. Syftet är att organisationer enkelt ska kunna ställa krav på sina informationsleveranser genom att tillämpa en enhetlig process som hela branschen kan stå bakom. Resultatet av projektet ska tillgängliggöras och förvaltas av Nationella Riktlinjer – livscykelinformation för byggd miljö.

Tillämpningsanvisningar BIM – ett strategiskt projekt som driver förändring