Ett obrutet informationsflöde genom en byggnads eller anläggnings livscykel är ett centralt begrepp för att öka produktivitet, hållbarhet och utveckling i samhällsbyggnadssektorn. Ett led i detta är att det finns standarder för informationsöverföring mellan olika system. Detta projekt utgår från den internationella standarden IFC, som länge funnits inom bygg och som nu växer fram för infrastruktur och anläggningar. Projektet avser att testa hur formaten IFC Alignment och Infra GML, som används för väglinjeföring och spårgeometri, kan implementeras i befintliga programvaror i sektorn, och att verifiera att informationsöverföringen fungerar.

Projektet har konstaterat att de testade öppna standarderna fungerar för informationsöverföring, vilket ger ett stöd till infrastrukturägare att börja ställa krav på öppna standarder i sina projekt och förvaltande verksamhet.

Nedan finns två rapporter från projektet. Fullständig dokumentation finns på www.buildingsmart.org.

Projektledare är Mikael Malmkvist, AB Svensk Byggtjänst

Fakta

ID: S-2017-01-A Beviljat i: Strategiskt projekt 2017 Projektledare: Mikael Malmkvist