Projektet vidareutvecklar och lanserar en öppen digital EPD-hubb som bygger på resultat och lösningar från Smart Built Environments projekt inom livscykelperspektivet. Projektet kommer att använda sig av det generiska och öppna resursregistret som ett sätt att underlätta användningen av EPD:er i värdekedjan.

Smart Built Environments utveckling av det digitala formatet för EPD:er (ILCD+EPD+SBE) ger möjlighet att koppla EDP:er till artiklar via exempelvis GTIN samt gör det möjligt att inkludera en innehållsdeklaration i EPD, vilket är en central del av de så kallade loggboks-koncept som finns på marknaden och som kan komma att bli obligatoriska i framtiden.

Tredjepartsgranskade och godkända EPD:er är inte alltid direkt jämförbara med varandra, vilket bland annat beror på man har olika upplösning och kvalité på underliggande data. När EPD:er ska användas kommersiellt i jämförande syfte, så saknas det idag grundläggande dokumentation om vilken kvalitet dessa miljödata har.

Kompetens att utvärdera EPD:er om hur de kan användas är avgränsat till ett fåtal specialister. Detta är tidskrävande och därmed också kostnadsdrivande, men ytterst nödvändigt för att kunna ställa skarpa klimatkrav vid upphandling av byggmaterial och produkter. För att underlätta detta har kvalitetsdata (Q-meta data) för att bedöma EPD:er har tagits fram i tidigare Smart Built Environment projekt. Ett operationellt verktyg, så som EPD-hubben, säkerställer att kvalitetsbedömningar gör centralt och att underlaget (Q-meta data) görs tillgängliga för alla via hubben.

Tillgången på digitala kvalitetsgranskade EPD:er förväntas spara tid och resurser samt möjliggör ett effektivt sätt att tillhandahålla EPD:er av en viss kvalitet som verifikat till Trafikverket, Stockholm stad, entreprenörer, certifieringssystem och andra intressenter i värdekedjan. Projektet kommer även att ta fram en förvaltningsmodell för EPD- hubben över tiden.

Fakta

ID: U6-2018-11 Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat 2018 Projektledare: Jeanette Sveder Lundin