För att snabbare kunna digitalisera Sveriges befintliga detaljplaner och komma närmare en nationell plandatabas/planmosaik ska projektet utveckla och implementera en artificiell intelligens i arbetet med tolkning av detaljplanebestämmelser enligt Boverkets standard (TK501).

Från år 2021 ska, enligt PBL 4 kap. 31 a, alla nya detaljplaner finnas tillgängliga elektroniskt. Enligt Boverkets rapport Digitala detaljplaner (2017:21) borde även befintliga detaljplaner på sikt bli digitala. Rapporten säger nämligen att "det är nödvändig att det ställs krav på att även befintliga gällande detaljplaner och planbeskrivningar ska finnas i elektroniskt form och en författningsreglering som innebär att statliga myndigheter ska lämna planeringsunderlag i elektronisk strukturerad och enhetlig form bör utredas".

För Sveriges kommuner innebär detta ett stort arbete när samtliga idag gällande detaljplaner ska tolkas och digitaliseras. Som ett exempel kan nämnas Göteborg stad som uppskattar att det skulle ta fem år för 13 handläggare att tolka och digitalisera samtliga av deras gällande detaljplaner.

AIDA - Artificiell intelligens för Detaljplanearbete - möjliggör att tolkningsarbetet går snabbare än idag. Målet är att minska digitaliseringsprocessen med 20% vilket skulle, med hänsyn till alla detaljplan som ska digitaliseras, spara flera år av arbetstid. Dessutom skulle både direkta och indirekta effekter bidrar till Smart Built Environments mål.

AI-tekniken som projektet ska utveckla behöver implementeras snarast då många av Sveriges kommuner just nu står i startskedet av sitt digitaliseringsarbete.

Projektledare är Sascha Benes, Örebro kommun.

Fakta

ID: U6-2018-12 Beviljat i: Utlysning 6 - Utveckling av projektresultat 2018 Projektledare: Sascha Benes