Demograph är ett projekt som ska öka deltagande och representation i samhällsbyggandeprocesser och bidra till ökad jämlikhet, hållbar utveckling och minskad polarisering.

Genom digitala och interaktiva verktyg undersöks möjligheterna att skapa en visuell metodik för transkribering, utvärdering, uppföljning och mätbarhet av den enskilda medborgardialogen. Projektet ska öka deltagandet genom att på ett kommunikativt och pedagogiskt sätt synliggöra medborgardialogen som metod för deltagare. Dialogen ska inkludera medborgare, kommunens förvaltningar, övriga intressenter och styrande på högre nivå.

83% av Sveriges kommuner arbetar i dagsläget med någon form av medborgardialog. Det läggs enorma resurser, både mänskliga och ekonomiska, på att skapa plattformar och fungerande processer för medborgardialogen. Initiativ och satsningar till trots förblir deltagandet lågt. För en hållbar utveckling finns det idag inte några alternativ till den deltagande medborgardialogen. Därför behövs nya progressiva initiativ för att öka deltagandet i denna.

Projektnamnet “Demograph” anspelar på projektets demokratiförstärkande syfte och användandet av rörlig grafik (eng: graphics) som ett kraftfullt kommunikationsverktyg. Syftet är att etablera nya, samt förvalta pågående, dialoger på ett relationellt plan för att skapa tillit hos medborgaren och för att därigenom stärka kommunikationen mellan deltagare och beslutsfattare. Det skapar också en digital karta över processen för att möjliggöra mätbarhet och effekter av genomförda deltagarinterventioner.

Vi tror att nyckeln till ett ökat deltagande inte nödvändigtvis innebär en omdaning av det som görs idag. Det handlar istället om att komplettera metoderna med lösningar för de delar som saknas. Genom en testbädd i liten skala, samverkan, kunskapsdelning och digital metodik presenterar projektet en lösning på de synliggjorda behoven.

Fakta

ID: UI-2021-1

Beviljat i: Innovationsidén 1

Projektledare: Alexia Staaf, Doktor Glas AB