Spårväxlar har en stor inverkan på järnvägssystemets driftsäkerhet och ligger i driftstörningstoppen. Speciellt gäller detta dess omläggnings- och kontrollanordningar. Framtiden ställer höga krav på driftsäkerhet, säkerhet och underhållsvänlighet och projektet är därmed relevant för infrastrukturägare och underhållsentreprenörer och för tillverkare av omläggningsanordningar.

Internt of things har stor potential i järnvägssystemet

Det finns en stor potential med Internt of things (IoT). Trådlösa billiga sensorer, insamling av stora mängder tillståndsdata (Big data) och datalagring. Analysen av datainformationen med smarta algoritmer ger säkrare analys och bättre prediktivt underhåll, vilket ger minskad energiförbrukning, ökad driftsäkerhet och ett bättre utnyttjande av transportinfrastrukturen. Med hjälp av IoT kan också data från IoT -sensorer samköras med data från andra underhållskällor. Det möjliggör korrelerade data resulterande i bättre underhållsplanering. När 5G införs kommer goda synergieffekter med projektresultaten att kunna förverkligas.

Projektet bygger på expertkunskaper hos Trafikverket och Infranord, tekniskt ”know how” från tillverkare av omläggningsanordningar (Bombardier Transportation Sweden AB), ett under november 2018 avslutat och levererat projekt till InfraSweden2030 angående IoT för järnväg ”Tillståndsbaserat underhåll av järnvägsinfrastrukturen baserat på sakernas internet lösning” samt det under 2016 avslutade Trafikverket FUD projektet ”Development of a new conceptual Less-Maintenance Design (LMD) of a railway turnout focusing on reducing needed tamping” angående spårväxlar tillsammans med Trafikverket.

Den digitala spårväxeln – målet med projektet

Målet med projektet är att utveckla en demonstrator som med hjälp av IoT, smarta algoritmer och nya innovationer, leverera kontinuerlig information om spårväxelns tillstånd till Trafikverkets underhållsentreprenörer (exempelvis Infranord). Genom detta kan underhållet planeras och genomföras för att öka tillgängligheten hos spårväxlar och därmed minska trafikstörningar.

Spårväxlar för verklig trafik – en önskad effekt

I projektet läggs kunskapsgrunden för att fatta besluta om vilka sensorer och algoritmer som ska användas för spårväxlar i verklig trafik. Den förväntade effekten av det, på lång sikt, är att underhållet för spårväxlar kan planeras på ett bättre sätt. En bättre planering leder i sin tur till mindre trafikstörningar och gör därmed järnvägen mer attraktiv som alternativ till miljöovänliga lastbilstransporter.

Ta del av projektets slutrapport

Fakta

ID: U7-2019-02 Beviljat i: Utlysning 7 Projektledare: Jan Lundberg, Luleå Tekniska Universitet