Bakgrunden till projekt är en metod att lära vilda fåglar plocka föremål från marken, som skulle kunna användas för skräpplockning på allmmän plats i urban miljö. Denna metod är utvecklad och testat, och ska testas ytterligare i regi av Corvid Cleaning AB under 2023.

Detta projekt sker i samband med dessa, och genomför en studie för att undersöka om det finns risker med tobak för fåglar som plockar skräp. Studien sker i samarbete mellan Corvid Cleaning och Stockholms Universitet.

Om det går att avgöra att tobak inte innebär signifikanta risker så kan denna lösning användas för att bidra till renhållning med hjälp av fåglar som redan
idag bor i människans stadsmiljöer.

Fåglarna kommer byta skräp mot mat i speciella fågelsoptunnor som utanför projektets ramar kommer placeras i stadsmiljö innan 1 juni. Med en tidigare validerad metod kommer kråkfåglarna på dessa platser ha möjlighet att lära sig hur dessa soptunnor fungerar, något de gör helt självständigt utan mänsklig interaktion
tack vare designen på soptunnorna.

Inom projektets ramar ligger att fåglarna sedan plockar skräp runt dessa platser och lägger i soptunnorna i utbyte mot sin belöning. När de gjort detta en tid kommer prover tas från vissa av dessa fåglar, som sedan analyseras i laboratorium. Denna analys kommer visa på om nivåer av ämnen från tobaken har ökat jämfört med prover tagna från kontrollfåglar. Publikationen av resultaten av denna analys kommer också ingå i projketet.

När denna studie är genomförd och tobak kan plockas utan risk kommer fågelskräpplocking kunna införas.

Det vore ett ytterligare verktyg i bekämpningen av nedskräpning som har flera fördelar gentemot vanlig skräpplockning och kan utgöra ett lämpligt komplement. Det kan användas på platser som idag är besvärliga att städa och innebär en mer löpande renhållning än vad som kan göras manuellt.

Detta projekt kommer på så vis bidra till hållbarhetsmål 11.6 om minskat avfall. Projketet faller under Smart Built Enviorments temaområde Innovationer och nya tillämpningar och effektlogik Nya tjänster eller produkter tillgängliga på marknaden.

Fakta

ID: i4-7
Beviljat i: Innovationsidén 4
Projektledare: Christian Günther-Hanssen, Corvid Cleaning AB