Målsättningen är att projektet ska ligga till grund för vidare kommersialisering av den automatiska pumpslangen som kan användas vid all betongpumpning och göra detta arbetsmoment säkrare. På sikt ser vi även vidare utveckling genom att pumpslangen styrs autonomt med hjälp av sensor- och/eller visionteknik.

Betong är ett av världens mest använda byggmaterial och är ofta helt nödvändigt för att bygga hus och infrastruktur. Den vanligaste metoden för gjuta betong är mha betongpump.

I Sverige pumpas ca 4 miljoner m3 betong varje år. Betongpumpen och pumpmasten styrs av en pumpmaskinist med en handkontroll. Men själva pumpslangen styrs manuellt av en betongarbetare. Arbetet med att styra pumpslangen är dock förenat med risker då det är ett tungt arbete att flytta och rikta slangen. Dessutom pumpas betongen med högt tryck och det förekommer "luftskott" som kan få slangen att röra sig okontrollerat (jämför med "pisksnärt"). Dessa pisksnärtsliknande rörelser är mycket kraftfulla och kan orsaka alvarliga skador för den som håller pumpslanegn eller andra som befinner sig i dess närhet. Idén är därför att utveckla en kinematisk anordning som kan fjärrstyra pumpslangen och som innebär att inga människor behöver befinnas sig i slangens omedelbara närhet.

Under hösten har ett förarbete genomförts under ledning av Cementa i nära samarbete med konsult, entreprenör, betongleverantör, samt experter inom robotik vid centrum för Byggrobotik vid Lunds Tekniska Högskola.

Förstudien har resulterat i val av en teknisk lösning samt tillhörande handlingar för att bygga en prototyp. Nu vill vi gå vidare med nästa steg för att bygga, testa och utvärdera denna prototyp med huvudsyftet att verifiera att vald lösning kan fungera, eller om den behöver modifieras. Projektet utvecklar och testar framtaget förslag på en prototyp för att fjärrstyra en pumpslang och därmed ta bort behovet av att behöva styra denna för hand.

Projektet innebär dels att testa prototypen i labb för att utvärdera valda tekniska komponenter, dels att testa hur prototypen fungerar fast monterad på en betongpump. Vidare ingår att undersöka och klargöra frågor kopplade till patent och kommersiella aspekter.

Projektet kommer genomföras vid Centrum för Byggrobotik i nära samarbete med samma konstellation av personer som arbetat med förstudien, däribland mekanikkonsult och Swerock som är en av Sveriges största betongtillverkare och ägare av betongpumpar.

Fakta

ID: i4-10
Beviljat i: Innovationsidén 4
Projektledare: Robert Larsson, Heidelberg Materials (Cementa AB)