Klimatförändringar medför utmaningar för VA-ledningsnäten och kommer kräva anpassning av VA-ledningsnäten. Investeringar i VA-ledningsnät är dyra, därför är tillgång till korrekt data avgörande för att fatta välgrundade beslut.

Projektet utvecklar IoT-uppkopplade ultraljudsgivare för att mäta flödesvolymer i VA-ledningsnätet samt en molntjänst med övervaknings- och analysmjukvara.

Systemet består av ultraljudsgivare monterade i VA-ledningarna, mätenhet och molnbaserad mjukvara. Givarna mäter flödeshastighet och vattendjup. Mätenheten omvandlar givarens mätdata till flödesvolymer. Data skickas kontinuerligt via NB-IoT till övervaknings och analyssystemet.Det tänkta systemet möjliggör en effektiv övervakning av VA-ledningsnätet och dess funktion vid skyfall.

Ultraljudsgivare

  • Ultraljudsgivaren planerar använda Dopplerteknik som bygger på frekvensförändring vid rörelse. En ultraljudsignal skickas mot vattenflödet. Signalen kommer ”studsa” på partiklar, sediment, luftbubblor och tas emot av en mottagande ultraljudssensor. Den mottagande signalen kommer ha en annan frekvens än den som skickats iväg. Genom att jämföra signalerna beräknas vattenrörelsen fram.

Mätenhet

  • Elektroniken monteras i en IP68-klassad kapsling och drivs med laddningsbart batteri. Kommunicerar med molntjänsten via NB-IoT.

Molntjänsten

  • Molntjänsten innehåller databaser över mätdatat. De kan rapporteras på olika sätt samt exporteras.
  • Övervakningsdelen innehåller inställningar för olika typer av varningar och larm.
  • Analysdelen kan följa effekterna av t.ex. ett skyfall.
Fakta

ID: i6-6
Beviljat i: Innovationsidén 6
Projektledare: Erik Skoglund, Prevecta AB