Under de senaste decennierna har digitalisering gått hand i hand med produktivitetsökningar i de flesta stora branscher. Detta har inte varit fallet inom bygg- och fastighetssektorn där vi har sett ett faktiskt tapp i effektivitet över tid, mycket på grund av bristen på att ta del av digitaliseringens vinster.

En tidsödande, och därför dyr, faktor i svenska byggprojekt idag är de många manuella steg som krävs. Det kan vara överflyttning från ett digitalt verktyg till ett annat, samordning av flera delar och efterlevnad av kravställning som görs enligt projektörens egen bästa förmåga.

I en vanlig projekteringsprocess finns det olika discipliner som arkitekt, konstruktör, ventilation, rör, el. De projekterar för sig själva, men för att få en helhetsbild så behöver detta samordnas. Filer exporteras och läggs ihop, det blir samordningsmöte. Processen tas om, mer projektering och mer samordning. Fel upptäcks, fel missas. Förutom bollandet, måste projektören dessutom ha koll på tusentals olika krav, det kan vara beställarkrav, lagkrav, certifieringskrav, branschkrav. Självklart behöver projekteringen också vara optimerad för hållbarhet.

Vi har med BIMkollen tagit fram en applikation för effektivare BIM-samordning. I applikationen kan man skapa en digital kravställning för olika discipliners byggdelar och dess egenskaper. Sedan kan projektörer inom projekt ladda upp IFC -filer för direkt kvalitetssäkring mot kravställningen.

Vi önskar nu vidareutveckla BIMkollen med mer funktionalitet, bland annat möjligheten att använda vår automatiska kvalitetsgranskning mot kravställning direkt i Revit, ett vanligt projekteringsverktyg. Vid granskningen kommer fel därför kunna enklet visas i modellen och det blir lättare för projektören att visuellt
uppfatta vad som gått snett. Det blir också lättare för fastighetsägare, beställare att förstå värdet av applikationen.

Vidareutvecklingen är ett första steg på målet att garantera ett obrutet informationsflöde och en framtid där vi ser att en större del av projekteringen kan ske via AI.

Effektiviseringen och många av de tunga digitaliseringsprocesser som tvingas fram med det digitala flödet av projektering möter kravställning har ett stort värde för branschen, och ett första steg mot klimatpositiva byggprojekt.

Fakta

ID: i3-10
Beviljat i: Innovationsidén 3
Projektledare: Nicholas Alvén, Nikolai Development AB