Projektet Digital Samhällsbyggnad, DiSa (2018-2021), la grunderna för en digital samhällsbyggnadsprocess som genererar data som kan komma till nytta för hela Region Gotland. Genom anpassningar av metoden Designsprinter har innovationsidén "Hållbara kartan" testat hur geodata som genereras från en digital samhällsbyggnadsprocess kan komma att skapa nytta för medborgare som önskar bygga mer hållbart. Syftet har varit att i dialog med användarna testa vilken information en hållbar karta över Gotland skulle innehålla och hur denna information bäst skulle visualiseras.

Läs slutrapporten

Slutrapporten är skriven av Jessica Svännel och Boel Cedergren.

Innovationsidén har via dialog definierat tre områden som särskilt viktiga för att hjälpa medborgare bygga mer hållbart:

  • Var är det mest hållbart att bygga och utveckla?
  • Var är de byggtekniskt hållbara valen som jag önskar möjliga?
  • Var lever jag mest hållbart?
Tydliga värden av en digital samhällsbyggandsprocess

Projektet "Hållbara kartan" har arbetat med en prototyp som indikera var det är mest klimatsmart att bygga på Gotland. Nu kan läsa slutrapporten och en intervju med projektledaren. Här kan du läsa vad Jessica Svännel, Region Gotland, berättar om resultatet.

Det handlar om att bygga rätt på rätt ställe. Omvärldsanalysen visar att dagens tjänster idag inte når hela vägen för att möta de behov som medborgarna pekar ut. Det krävs ett omtag i hur dessa tjänster ska utformas för att kunna stötta till mer hållbara beslut. Samtidigt finns det idag en stor mängd med geodata som genereras som kan stötta ett mer hållbart byggande och som går att använda rakt in i tjänstbyggandet av exempelvis karttjänster.

Innovationsidén har resulterat i en prototyp som testar och visualiserar hur en sådan typ av karttjänst skulle kunna se ut, med särskilt fokus på viktiga koncept, funktioner och arbetsflöden som kan bidra och stötta till ett mer hållbart byggande.

Arbetet med Hållbara kartan har visat att det även finns en mängd verksamheter utanför samhällsbyggnadsprocessen inom Region Gotland som skulle gynnas av en sådan tjänst, kommunikation och HR för att nämna några, då kompetensförsörjning och bristen på arbetskraft på Gotland är en stor samhällsutmaning.

Som nästa steg för innovationsidén för att gå från idé till färdig plattform kommer ett vidare arbete göras internt med fokus på att arbeta vidare med berörda processer och verksamheter, identifiera en lämplig projektledare och framtida förvaltare av en sådan här tjänst, leta samarbetspartners och olika finansieringsmöjligheter.

Fakta

ID: U9-2021-18
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Märta Syren