Sverige kan leda utvecklingen av den senaste användningen av träbaserade produkter, den digitala omvandlingen och industrialiseringen som krävs för att den byggda miljön ska få en positiv miljöpåverkan.

"Hybrida Kompositer" (HC) syftar till att utveckla nya samarbetsmodeller, material, digitala tekniker, designmetoder och additiv tillverkning (AM) som kan omvandla praktik, affärsmodeller och smart teknik mot en hållbar byggd miljö och cirkulär ekonomi. HC är centrerat kring AM av cellulosabaserade material i en aldrig tidigare skådad skala på fullskalig byggnadskonstruktion och implementeras på en serie demonstratorer av ökande komplexitet, vilket resulterar i "C-Hive" .

C -Hive är världens första fullt funktionella och lätta husprototyp gjordmed AM som Chalmers AC E och Team Sweden tävlar med i "Solar Decathlon Europe Competition" som går av stapeln i Wuppertal Tyskland i juni 2022. HC utvecklar lättvikt och pre-fabricerat träbyggande och forskar och utvecklar AM vid Chalmers AC E Robot Lab i samarbete med RISE med hjälp av digital design, simulering och hanteringsprocesser i en integrerad BIM-process.

Syftet med designforskningen är att minska kostnaden, tiden, vikten och komplexiteten i konstruktionen och öka överkomligheten för designanpassning, prefabricering samt snabb montering på plats vilket gör material och delar helt återanvändbara och återvinningsbara.

Fakta

ID: U9-2021-15
Beviljat i: Utlysning 9
Projektledare: Jonas Runberger, Chalmers