Ansatsen är att kunna mäta hur mörkt det dynamiska glaset är med fiberoptiska sensorer som lamineras in i glasen. En integrering av detta slag skulle innebära ett tekniskt genombrott och skulle öka kundnyttan avsevärt, både med avseende på funktionalitet och livslängd.

ChromoGenics tillverkar och utvecklar dynamiska glas med styrbar genomskinlighet. Varma och soliga dagar kan de dynamiska glasen göras mörkare och göra så att solenergi förhindras ifrån att värma upp byggnader. Man kan på så vis spara energi genom ett minskat kylbehov och ge ökad mänsklig komfort.

De dynamiska glasen kan jämföras med ett tunnfilmsbatteri som är mörkt när det är laddat och ljust när det är urladdat. Ljusgenomsläppligheten kan ställas in genom att styra laddningsgraden genom en yttre pålagd spänning. Vid höga temperaturer mörknar dock glaset, även om spänningen hålls konstant. Det resulterar i högre ljusabsorption vilket ytterligare ökar temperaturen och glaset mörknar allt mer.

Det är på grund av denna komplikation som projektet ska undersöka ifall det går att mäta hur genomskinligt fönstret är med hjälp av optisk fiber. Det kommer också att undersökas ifall temperaturen kan mätas i glaset.

En optisk fiber är en tunn tråd av glas, normalt lite tjockare än ett hårstrå, som kan användas för att fånga in eller sända ljus. Dessa fibrer kan bäddas in i plastfilmen som används för att laminera fönsterglasen och de blir då i det närmaste osynliga för blotta ögat.

Projektet är ett samarbete mellan RISE och C hromoGenics som planeras löpa under nio månader. RISE bidrar med utveckling av den fiberoptiska mättekniken medan C hromoGenics leder arbetet med inlaminering av sensorer och har även en roll som kravställare och framtida produktägare.

Fakta

ID: i4-2
Beviljat i: Utlysning 11
Projektledare: Stefan Karlsson, RISE Research Institutes of Sweden AB