Det första labbet i innovationstävlingen Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande hölls i Göteborg den 5-6 december. Deltagarna fick veta mer om tävlingens upplägg, hur labben kommer att fungera och fick arbeta med att lära känna varandra.

Fika under det första labbet

Under dagarna stöttade två kaospiloter upp processen i att samla gruppen, undersöka kompetenser och se hur lagen kan formas i en bra dynamik.

Carl Zide bidrog med en presentation om hur Massbalans arbetar med att mäkla massor och transporter mellan olika aktörer. Gauti Asbjörnsson, Chalmers berättade om sitt arbete med dokumentation av massors innehåll.

Efter labbet hade lagen bildats och det finns nu bokade datum för de kommande labben.

Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande - Laguppställning

Lag 1:

Rådgivande grupp och myndighetsgrupp

Den rådgivande gruppen för tävlingen består av: • Camilla Byström, InfraSweden • Kristina Gabrielii, Smart Built Environment • Martin Sjöberg, IVL • Mårten Sohlman, SBMI I tävlingen finns också en myndighetsgrupp med representanter från Vinnova, SGI, Trafikverket, Energimyndigheten, Upphandlingsmyndigheten, Naturvårdsverket och Svenska Institutet

 • Klas Hall, Kompetenspartner
 • Elisabet Höglund, Tyréns
 • Dennis W Schörling, OMoment 22
 • Johan Thorell, WSP

Lag 2:

 • Gauti Asbjörnsson, Chalmers
 • Petra Brinkhoff, NCC
 • Micael Larsson, Microsoft
 • Markus Rönnegård, WSP

Lag 3:

 • Björn Kalman, VTI
 • Csaba Prokec, Ängelholms Geodesi
 • Gunilla Sandebert, Höganäs Kommun
 • Anton Tholberg, WSP

Lag 4:

 • Lena Furuhovde, Bjerking
 • Felix Magnusson, Tyréns
 • Marjan Mousavi, RISE
 • Martin Tengsved, Swerock
 • Carl Zide, Massbalans